Teikiamos šios paslaugos:

 • ES struktūrinė paramos lėšomis finansuotinų projektų rengimas ir valdymas.
 • Kitų finansinių instrumentų lėšomis finansuotinų projektų rengimas ir valdymas.
 • Verslo planų rengimas.

Detaliau apie paslaugas skaitykite žemiau.

ES struktūrinė paramos lėšomis finansuotinų projektų rengimas ir valdymas.

Atsižvelgiant į struktūrinių fondų specifiką, įmonė atskirai specializuojasi Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamų sričių projektų vystyme:

 • Teikiame konsultacijas paraiškų rengimo klausimais;
 • Atliekame rinkos tyrimus ir galimybių studijas, kas ypač aktualu ESF remiamų veiklų srityje;
 • Rengiame investicinius projektus, specializuojamės didelės vertė investicijų projektų rengimo klausimais, taip pat viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu įgyvendinamų projektų rengimo ir valdymo klausimais;
 • Rengiame verslo planus įmonėms, kurios ketina įgyvendinti projektus finansuojamus ES struktūrinės paramos lėšomis, ypač MTTP srityje;
 • Konsultuojame įmones planuojančias verslo plėtrą, pasinaudojant finansų inžinerijos priemonėmis;
 • Teikiame konsultacijas viešųjų pirkimų klausimais;
 • Padedame įgyvendint projektus (teikiame konsultacijas mokėjimo prašymų, tarpinių ir galutinių ataskaitų rengimo klausimais).

Kitų finansinių instrumentų lėšomis finansuotinų projektų rengimas ir valdymas.

Įmonė padeda vysti Jūsų projektus ir kitų tarptautinių bei nacionalinių finansinių instrumentų finansavimo pagalba, kas apima:

 • Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą;
 • Europos Ekonominėje Erdvėje ir Norvegijos programą;
 • Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondą.

Atsižvelgiant į šių finansinių instrumentų valdymo specifiką:

 • Teikiame konsultacijas paraiškų rengimo klausimais;
 • Atliekame rinkos tyrimus ir galimybių studijas;
 • Rengiame investicinius projektus;
 • Rengiame verslo planus;
 • Teikiame konsultacijas viešųjų pirkimų klausimais;
 • Padedame įgyvendint projektus (teikiame konsultacijas mokėjimo prašymų, tarpinių ir galutinių ataskaitų rengimo klausimais);
 • Padedame surinkti kitą projektui aktualią informaciją.

Taip pat esame atviri projektų vystymui ir kitų finansinių instrumentų finansavimo srityse.

Verslo planų rengimas.

Konsultuojame privačias įmone rengiant verslo planus:

 • Siekiant gauti ES struktūrinių fondų finansavimą pagal konkrečias įgyvendinimo priemones, kurios suteikia galimybę gauti subsidiją;
 • Siekiant gauti lengvatinę paskolą, paskolos garantiją bei subsidiją palūkanų kompensavimui, pasinaudojant finansų inžinerijos galimybėmis;
 • Taip pat įprastinei finansinio tarpininko suteikiamai paskolai gauti.